Gruppesupervision

Momentalis har en del erfaring i gruppesupervision for medarbejdere, der arbejder indenfor misbrugsområdet, med udsatte mennesker og med unge utilpassede mm. Personalegrupper med vidt forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Desuden har Momentalis erfaring i gruppesupervision i forbindelse med ledergrupper i omstillings-/forandringsprocesser.

Gruppesupervision er effektivt og virksomt når det drejer sig om at få en gruppe til at løse problemer, kriser og konflikter, udvikle nye arbejdsmetoder og samarbejde.

I gruppesupervision kommer tingene frem i et respektfuldt klima, med rum til alle deltagerne og anderkendende de kompetencer der er og den erfaring og kunnen hver enkelt er i besiddelse af.

Dette skaber typisk nye handlemuligheder og typisk er gruppen mere vidende om det emne de gerne vil have behandlet, end det der kommer frem i hverdagen. Kombineret med den viden vi har i Momentalis, får du erfaringsmæssigt udvikling for pengene.

Gruppesupervision kan bruges som en engangsforeteelse i relation til en situation, men oftest laves der forløb over længere tid med faste intervaller.

Varighed af hver session afhænger af gruppens størrelse, de temaer der skal afklares og generelt af den tid organisationen har til sin rådighed for supervisionen. Typisk for mindre grupper (op til 5-6 medarbejdere) er 2½ time og for større grupper naturligvis længere – så alle er med.

Gruppesupervision afklares i dialog med leder og evt. andre i organisationen.

Typisk er supervisionen fortrolig mellem supervisor og gruppe. Emner der bringes videre fra supervisionen aftales med gruppen – og det vil typisk ske i samarbejde med gruppen.