Ondt i livet

Meget få mennesker kommer gennem livet uden at opleve situationer eller perioder, hvor det sindsmæssigt/sjæleligt gør “ondt”.

Hvordan vi tackler livet er meget forskelligt, men tit og ofte fungerer vi på “autopilot”. Vi fungerer generelt bedst, når verdenen vi lever i er stabil og forudsigelig og hvor de måder vi har klaret os på hidtil har fungeret for os.

Når livet så byder ind med større eller mindre forandringer og vores autopilot bliver slået ud af kurs, kan vi have vanskeligt ved at omstille os og vores måder fungerer ikke længere tilfredsstillende – vi kan opleve at få ondt i livet.

Vi udvikler os gennem hele livet, får erfaringer og justerer os til tilværelsen. Og ting der før ikke var noget videre problem kan pludselig være en uoverstigelig forhindring for at have det godt.

Ondt i livet kan vise sig på mange måder:

  • Vredesudbrud, der kommer relativt umotiveret og uforståeligt for en selv og for andre
  • Oplevelse af afmagt og passivitet
  • Tristhed
  • Angstanfald
  • Begyndende depression
  • Mangel på energi og motivation
  • Øget forbrug af stimulerende midler – piller, alkohol eller andet – for at klare sig gennem dagen
  • Forhøjet og et mere permanent stressniveau – sover dårligt, tankemylder, forhøjet blodtryk, hjertebanken, hovedpine, …

Alle er vi forskellige og alle har vi vores egne mønstre, rutiner og erfaringer/historie – og det er langt fra os alle der ved hvad det er der sker når vi har ondt i livet . Og selvom vi har lange samtaler med vores partner, venner eller bekendte, så er det ikke sikkert vi får bearbejdet det der er i gang på en sådan måde, at symptomerne forsvinder.

Vi kender måske det overordnede “tema” som Ondt i livet vedrører: En truende skilsmisse, frygten for at miste arbejdet eller ikke komme i arbejde, en økonomi der trykker, ensomhed, for meget arbejde og for lidt samvær, problemer med andre mennesker, truende situationer på arbejde, skænderier der ikke bliver håndteret, mobning, eller andet.

Men det kan jeg hjælpe med at afklare og håndtere/udvikle på, gennem en professionel tilgang. En tilgang hvor vi sammen afdækker symptomer, årsager og deres virkning. Vi bygger sammen nye forståelser og muligheder for håndtering, der fremadrettet løser op og gør dig i stand til at få det bedre.