Fortrolighed og personfølsomme oplysninger.

Alle forløb er fortrolige mellem dig og mig. Der udleveres ikke oplysninger om vores samtaler til andre medmindre du beder om det. Undtagen er naturligvis lovpligtige issues – indberetningspligt hvis der er forhold omkring børn og unge.

Jeg fører, så længe vores samarbejde forløber, en skriftlig journal. Denne er ikke tilgængelig for andre og opbevares sikkert. Journalen føres alene for, at jeg kan forberede mig fra gang til gang og jeg kan derigennem sikre, at du får det bedste forløb og de mest udviklende processer.

Den skriftlige journal kan du til enhver tid bede om at få kopi af eller indsigt i. Journalen opbevares i 3 måneder efter vi har afsluttet forløbet.